Shared Services Netwerk Twente

Binnen het ‘Shared Services Netwerk Twente’ werken de Twentse gemeenten, Regio Twente, Waterschap Vechtstromen en de Veiligheidsregio Twente samen op het terrein van bedrijfsvoering.

Op deze site vindt u informatie over ‘Shared Services Netwerk Twente’ en de activiteiten die binnen dit netwerk worden uitgevoerd. Ook is dit een platform voor verbinding en online samenwerken.