Over Shared Services Netwerk Twente

Binnen het ‘Shared Services Netwerk Twente’ werken de Twentse gemeenten, Regio Twente, Waterschap Vechtstromen en de Veiligheidsregio Twente samen op het terrein van bedrijfsvoering.

Dit gebeurt binnen een open netwerkstructuur, het ‘Shared Services Netwerk Twente’. Daarbinnen werken deze organisaties samen op diverse (ondersteunende) werkprocessen. Een samenwerking met het accent op het beperken van de kwetsbaarheid en kostenbesparing, met ruimte voor verschillen in mate, schaal en aansluitsnelheid.

‘Shared Services Netwerk Twente’ is een label voor de samenwerking met het doel om gemeenschappelijkheid, verbinding en identiteit te borgen.

Op 12 februari 2013 was een belangrijke dag, op deze 5de bestuurlijke conferentie werd het commitment naarelkaar uitgesproken en zijn de handtekeningen gezet onder het Communiqué van Zenderen.