Programmaorganisatie

Binnen het ‘Shared Services Netwerk Twente’ wordt slim samengewerkt op basis kennis en informatie met het accent op de 4 K's; beperking kwetsbaarheid, kostenbesparing, kwaliteit en kansen voor medewerkers.

‘Shared Services Netwerk Twente’ is een structuur en label voor de samenwerking met het doel om gemeenschappelijkheid, verbinding en identiteit te borgen.

Programmaorganisatie SSNT

De Kring van gemeentesecretarissen is opdrachtgever voor het programma. Gerharda Tamminga is namens de Kring gedelegeerd opdrachtgever voor het programma Shared Service Netwerk Twente. Gert Jan Eikenaar is programmaleider en zorgt voor de dagelijkse aansturing. Voor de verschillende thema's in het programma zijn projectleiders benoemd. De projectleiders zijn medewerkers van de verschillende deelnemende gemeenten van het Netwerk Twente.