Algemene informatie Shared Services Netwerk Twente

Onder "informatie" treft u de volgende informatie aan;

Publicaties

Hier vindt u de uitgegeven nieuwsbrieven. Een overzicht van de stand van zaken “samenwerkingsdossiers bedrijfsvoering” wordt op regelmatige wijze weergegeven in de vorm van nieuwsbrief (Infokring). In eerste instantie werd dit overzicht gemaakt  voor de Kring van secretarissen, maar inmiddels  is de doelgroep vele malen breder geworden.

Naast het SSNT-programma, ontstaan er steeds meer initiatieven op het gebied van samenwerking bedrijfsvoering. In de nieuwsbrieven, (Infokringen),  wordt geprobeerd de laatste stand van zaken van de diverse initiatieven in Twente weer te geven. Daarmee wordt echter niet gepretendeerd uitputtend te zijn, maar is een poging gedaan om de meest in het oogspringende initiatieven kort te beschrijven.

Naast  informatie over het programma Shared Service netwerk Twente, treft u informatie aan over samenwerkingsinitiatieven van Netwerkstad,  Regio Twente, sociale recherche Twente,  samenwerkings-initiatieven van diverse gemeenten in Twente,  het Gemeentelijk Belastingkantoor, de samenwerking in de afvalwaterketen, Twente Milieu, Roz en de Veiligheidsregio Twente.

Documenten

Onder dit blokje treft u achtergrond documenten aan.

Het nieuwsarchief

Hier vindt u alle nieuwsberichten die voorheen op de homepage hebben gestaan.

Linkjes

Hier zijn enkele interessante links naar andere websites aangegeven.