IT platform Twente opgericht

ProfielfotoCarla Lammertink 22-11-2017

Woensdag 18 oktober jl. heeft de Kring van gemeentesecretarissen, op voorstel van de directeuren en hoofden bedrijfsvoering, besloten tot de oprichting van een IT platform Twente. Daarnaast hebben zij mandaat verleend aan de betrokken directeuren en hoofden bedrijfsvoering om het platform concreet vorm te gaan geven.

Dit past mooi in de doelstelling van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Vanaf 2013 wordt er door de Twentse gemeenten*) en haar samenwerkingsverbanden via SSNT, het programma Shared Services Netwerk Twente van de Twentse gemeenten, Regio Twente, de Veiligheidsregio Twente, het  Waterschap Vechtstromen en het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente gewerkt aan verschillende projecten en thema’s ook op het vlak van informatisering & automatisering (I&A). Ontwikkel- en beheeractiviteiten als TwenteCloud, digikoppeling, govroam (veilig wifi), architectuurprincipes en infrastructuur worden hierin onder gebracht. De komende maanden wordt het platform verder vorm gegeven.

 

*) Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen, Oldenzaal, Twenterand, Regio Twente en GBT.