Digikoppeling

ProfielfotoCarla Lammertink 15-03-2017

Op 2 februari jl. heeft de Kring van Twentse secretarissen kennisgenomen van het voorstel te komen tot gezamenlijk structureel beheer van digikoppeling. Het aantrekken van een beheerder / projectleider digikoppeling wordt nu voorbereid.

Digikoppeling: gezamenlijke beheerder/projectleider

Vooraf

In 2016 is door een aantal gemeenten een gezamenlijke Digikoppeling Adapter aangeschaft. Door middel van deze Adapter is het mogelijk voor de diverse organisaties aan te sluiten via het Diginetwerk op de Landelijke Voorzieningen (voorbeelden hiervan zijn: MijnOverheid, BAG, OLO) .

In de loop van 2016 is op deze wijze een aantal aansluitingen gerealiseerd. Zo hebben Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Almelo, Hellendoorn en Hof van Twente een technische aansluiting op een van de landelijke voorzieningen gerealiseerd. Door de gezamenlijke aanschaf zijn kosten bespaard.

Gezamenlijke beheerder

Op 2 februari jl. heeft de Kring van Twentse secretarissen kennisgenomen van het voorstel te komen tot gezamenlijk structureel beheer van digikoppeling. Het aantrekken van een beheerder / projectleider digikoppeling wordt nu voorbereid. Regio Twente gaat optreden als gastheerorganisatie voor de beheerder/projectleider digikoppeling.

Het voorstel is gemaakt door het kernteam I&A en had de met instemming van de directeuren en hoofden bedrijfsvoering,

Deelnemers

De volgende partijen zijn inmiddels aangehaakt bij dit project: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen en Regio Twente (alleen als beheerder glasvezelring). Inmiddels zijn Hellendoorn en het GBT ook deelnemers in het project. De wens van de betrokken partijen is om het beheer structureler te gaan organiseren.