6 maart 2017: Voorlichtingsbijeenkomst Digitale Agenda 2020 VNG

ProfielfotoCarla Lammertink 15-02-2017

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is.

PROGRAMMA

6 maart 2017 van 09.00 – 12.00 uur Raadszaal te Borne

 

08.45-9.00

Inloop en koffie/thee

09.00-09.30

Introductie Digitale Agenda 2020 door Edwin Boender

Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. De Digitale Agenda 2020 (DA2020) ondersteunt, ontzorgt en versterkt gemeenten daarbij en doet dat aan de hand van een zestal doelstellingen:

09.30-10.00

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGi)/Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en Gemeentelijk Overheids Netwerk (GON) door Herman Timmermans

De digitale technologie en daarmee de digitaal gegenereerde informatie gaat steeds meer aspecten van ons leven raken en ons handelen bepalen. De relatie tussen de gemeenten en haar inwoners en lokaal gevestigde bedrijven wijzigt hierdoor ingrijpend. Dit wordt versterkt door de verdergaande decentralisatie van centraal (Rijk) naar lokaal (gemeenten).

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit digitale basisvoorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten.

 

De basis van de doorontwikkeling van de GGI wordt gevormd door de realisatie van het Gemeentelijk Overheids Netwerk (GON). Het GON is een virtueel privaat netwerk (VPN) voor gemeenten voor data, spraak en video. Het GON wordt opgebouwd door een veilig VPN netwerk aan te bieden aan de deelnemers van de aanbesteding van GT-VAST. Dit veilige VPN netwerk wordt vervolgens gekoppeld aan Diginetwerk, waarmee verbindingen met de op Diginetwerk aangesloten landelijke voorzieningen (o.a. de Generieke Digitale Infrastructuur - GDI) worden gerealiseerd.

10.00-10.15

Pauze en koffie

10.15-11.00

De vertaalslag naar Gemeentelijk Overheids Netwerk (GON) door Herman Timmermans en Edwin Boender

Het GON bevindt zich in de meedenkfase. Daarbij wordt ook geïnventariseerd welke initiatieven in het land elementen hebben die zouden moeten landen in het GON en waar ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. Wat kunnen initiatieven in Twente betekenen voor het GON en vice versa.

11.15-11.30

IPv6 door Herman Timmermans

11.30-12.00

Govroam door Paul Francissen

Wat is het, wat kan het, en wat kan Govroam betekenen.

12.00

Afsluiting

 

U kunt zich hiervoor aanmelden via teamssnt@regiotwente.nl