Terug- en vooruitblik SSNT

ProfielfotoWouter Steen 20-12-2016

Het programma SSNT gaat in 2017 in een wat andere vorm verder.

Beste collega’s,

Op 30 november jl. heeft de secretarissenkring op advies van het SSNT-platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering ingestemd met de Uitvoeringsagenda SSNT 2017. Enkele wijzigingen zijn er in de organisatie. Zo is Gerharda Tamminga (secretaris-algemeen directeur van Regio Twente) namens de secretarissenkring coördinerend secretaris SSNT (voorheen Trudy Vos). Als plaatsvervangers treden op Gertjan Rozendom (gemeentesecretaris Borne) en Bjorn van den Brink (gemeentesecretaris Wierden).

Het “programmabureau” SSNT wordt afgeslankt en heeft per 1 januari a.s. geen vaste atelierruimte meer bij gastheerorganisatie Regio Twente in het Twentehuis. Ank Stumpel stopt met haar werkzaamheden voor SSNT en gaat aan de slag bij Regio Twente. Ik ga minder uren SSNT draaien en flexen in het Twentehuis. Janke Boskma (projectleider Inkoop, DIV en facilitair) gaat werken vanuit Almelo en Wouter Steen (projectleider Communicatie) gaat dit doen vanuit Twenterand. Administratie en secretariaat (Carla Lammertink, team SSNT) blijven bij Regio Twente

2016 was een jaar met veel beweging in de Twentse samenwerking. Zo ook in ons programma, in onze projecten en rondom het Twentebedrijf. Het was soms zoeken naar vervolgstappen en perspectief. Steeds met de bedoeling van een sterker Twente. Dynamiek in de samenwerking is ook goed om stappen te kunnen maken naar een “next level”. Diezelfde dynamiek ontnam wel eens het zicht op de mooie stappen / concrete resultaten die in de verschillende processen / projecten door de vele betrokken collega’s weer zijn gezet / geboekt. Zie hiervoor ook onze agenda voor 2017!

Heel veel dank aan allen die (weer) een bijdrage hebben geleverd aan het programma SSNT. En ik wens jullie en jullie naasten fijne feestdagen en een goed begin van 2017.

Tot in 2017; ik kijk er naar uit!

Gert Jan Eikenaar