Akkoord op SSNT uitvoeringsagenda 2017

ProfielfotoAnk Stumpel 05-12-2016

Op 30 november jl. heeft de secretarissenkring op advies van het SSNT-platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering ingestemd met de Uitvoeringsagenda SSNT 2017.

De Uitvoeringsagenda SSNT 2017 bouwt voort op de Uitvoeringsagenda 2016 en het voortgangsbericht van september 2016. Het financiële kader is vastgesteld bij de begroting Twentebedrijf 2017.

Evenals in 2016 is  “doorgaan met en afronden wat is opgepakt en richten op ondersteuning ontwikkeling Twentebedrijf”  het motto voor 2017.

In de Uitvoeringsagenda 2017 worden daarom alleen accenten, nieuwe items, organisatie en financiën weergegeven.

Het Bestuur van het Twentebedrijf heeft in haar vergadering van eind oktober 2016 op voorstel van de Twentse secretarissenkring een ontwikkelroute Twentebedrijf vastgesteld. SSNT levert in 2017 wederom bijdragen aan de ontwikkeling van het Twentebedrijf. Het Programma SSNT wordt derhalve uitgevoerd onder de noemer Twentebedrijf.

Zie uitvoeringsagenda