Maak kennis met BIBI !

ProfielfotoAnk Stumpel 24-11-2016

Op 7 september jl werd een start gemaakt met de regionale i-bewustzijn campagne. Al snel werd gekozen hierbij voor een pragmatische insteek, in de vorm van een toolbox i-bewustzijn en BIBI !

De toolbox is op 17 november 2016 feestelijk aangeboden aan de SSNT projecteigenaren Rob Toet (GBT) en Harrie Rietman (directeur bedrijfsvoering Hof van Twente) tijdens het platform van de Informatiebeveiligingsgroep SSNT.

Tegelijkertijd werd ook kennis gemaakt met BIBI ,een herkenbaar beeldmerk in de vorm van het personage Bibi; een medewerker die te maken heeft met allerlei dilemma’s rond informatiebeveiliging.

Met deze campagne  wordt o.a. aangehaakt bij de i-bewustzijn campagne, zoals deze door de Regio Twente en GGD Twente samen is opgestart en de landelijke VNG campagne.   Alle gemeenten in Twente nemen deel aan dit initiatief.

Het materiaal voor deze campagne is inmiddels op de site van SSNT gezet. 

Op verzoek van de projectgroep i-bewustzijn is de toolbox geplaatst op het besloten gedeelte van de SSNT-website. En wel onder het kopje projecten en dan de map communicatie.

Mocht je nog geen toegang (inlogcode en wachtwoord) hebben tot de website SSNT, neem dan contact op met Ank Stumpel (a.stumpel@regiotwente.nl)

Eerste thema: achter het scherm

De toolbox wordt gevuld aan de hand van een aantal thema’s, die periodiek worden aangeboden. Het eerste thema is: Achter het scherm. Denk bij dit thema aan onderwerpen als phishingmail, malware, inloggen op internetsites, wachtwoorden op alle devices, scherm locken, veilig en zorgvuldig mailen etc.

Middelen die hiervoor aangeboden worden zijn onder meer: berichten voor intranet, een digitale nieuwsbrief, een I-Quiz, cartoons (zelf te printen op posterformaat), een PowerPoint presentatie. Een gezamenlijk phishingmailactie is ingekocht (info volgt).

Iedere organisatie is vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de aangeboden middelen.

Wij zullen je informeren zodra er meer  materialen beschikbaar zijn op de website SSNT.

Meer informatie volgt nog. Uiteraard kun je ook contact op nemen met Ank Stumpel of Anne-Marie Oost.