Lancering Toolbox i-bewustzijn tweede helft november

ProfielfotoAnk Stumpel 03-11-2016

Op 7 september jl werd een start gemaakt met de regionale i-bewustzijn campagne. Al snel werd gekozen hierbij voor een pragmatische insteek, in de vorm van een toolbox. Deze toolbox in nu bijna klaar.

Op 7 september jl. heeft de kick-off bijeenkomst voor de regionale i-bewustzijn campagne plaatsgevonden, een initiatief vanuit de projectgroep SSNT- I&A.  Een projectgroep is hier o.l.v. Anne-Marie Oost, manager Informatisering en Automatisering bij de gemeente Almelo, van start gegaan.

Toolbox

Al snel werd gekozen voor een pragmatische insteek in de vorm van het samenstellen  van een toolbox i-bewustzijn.  De afgelopen tijd is hier hard aan gewerkt en wordt de toolbox nu, met dank aan alle gemeenten die hiervoor input hebben geleverd, gevuld.

Start campagne

Langs deze weg willen we aangeven dat de toolbox in de tweede helft van november gelanceerd zal worden. We haken hierbij aan op de campagne, zoals deze door de Regio Twente en GGD Twente is opgestart.  Hierbij is gekozen voor een herkenbaar beeldmerk in de vorm van de personage Bibi; een medewerker die te maken heeft met allerlei dilemma’s rond informatiebeveiliging.

De campagne lanceren we in de tweede helft van november. De kick off vindt plaats op donderdag 17 november tijdens het projectteamoverleg van de Informatiebeveiligingsgroep SSNT.

Materiaal voor deze campagne wordt op de site van SSNT gezet.

Eerste thema

De toolbox wordt gevuld aan de hand van een aantal thema’s, die wij periodiek zullen aanbieden. We starten hiermee begin december. Het eerste thema is: Achter het scherm. Denk bij dit thema aan onderwerpen als phishingmail, malware, inloggen op internetsites, wachtwoorden op alle devices, scherm locken, veilig en zorgvuldig mailen etc.

Middelen die hiervoor aangeboden worden zijn onder meer: berichten voor intranet, een digitale nieuwsbrief, een I-Quiz, cartoons (zelf te printen op posterformaat), een PowerPoint presentatie en we hebben gezamenlijk een phishingmailactie ingekocht (info volgt).

Iedere organisatie is vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de aangeboden middelen.

Meer informatie volgt tijdens het overleg op 17 december. Uiteraard kun je ook contact op nemen met Ank Stumpel of Anne-Marie Oost.

Wij zullen je informeren zodra de materialen beschikbaar zijn op de website SSNT.

Mocht je nog geen toegang (inlogcode en wachtwoord) hebben tot de website SSNT, neem dan contact op met Ank Stumpel.

Met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep I-Bewustzijn