Project i-bewustzijn van start !

ProfielfotoAnk Stumpel 20-09-2016

Op 7 september heeft de kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij was een aantal medewerkers vanuit communicatie, I&A en informatieveiligheid van diverse Twentse gemeenten aanwezig.

Vanuit de projectgroep SSNT- I&A is het initiatief gekomen om gezamenlijk de communicatie rond informatiebewustzijn op te pakken.  Voor dit project is Annemarie Oost, manager Informatisering en Automatisering bij de gemeente Almelo, aangesteld als projectleider. Annemarie heeft tevens ruime ervaring met communicatie, aangezien ze daarin jaren werkzaam is geweest.

De ontdekking van een datalek bij de gemeente Almelo onlangs, heeft veel stof doen opwaaien en dat maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat medewerkers zich bewust zijn van hun gedrag.

Voor de verdere voortgang van het project is nu een kernteam samengesteld bestaande uit:

- Milou Leerling (communicatie Regio Twente),

- Alie Stegeman (GBT),

- Ingrid Helle (i-adviseur en CISO gemeente Oldenzaal),

- Elbert Bloemink (adviseur i-beveiliging en privacy gemeente Enschede) en

- Frank Baars (CISO gemeente Hellendoorn). 

De komende maanden gaat dit team aan de slag met de uitvoering van dit project.

Doelstelling van het project i-bewustzijn is:

Iedere medewerker is zich, in het belang van de organisatie/ inwoners/cliënten/ eigen veiligheid , bewust van de noodzaak van een optimale informatiebeveiliging en handelt daar gemotiveerd naar.

Wat moet dit project opleveren:

Vanuit bestaande middelen willen we een toolbox samenstellen aan de hand van een aantal thema’s (denk dan aan: meldplicht datalekken, veilig werken binnen / veilig werken buiten, ….) Mochten er binnen bepaalde thema’s geen middelen zijn, dan zullen we die gezamenlijk ontwikkelen/aanschaffen. We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de campagne die de regio Twente reeds gestart is rond de personage Bibi. Iedere gemeente kan zelf bepalen welke middelen uit de toolbox wanneer ingezet worden.

Uiteraard is dit een eerste opzet, we moeten nog beginnen met de uitwerking. We starten met een inventarisatie van wat al beschikbaar is.  Een middelen matrix is inmiddels uitgezet bij de afdelingen communicatie.

De planning is om eind van dit jaar de toolbox aan de gemeenten te kunnen aanbieden.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met op met Annemarie Oost (a.oost@almelo.nl)