Regionale ‘i-bewustzijn campagne’ van start

ProfielfotoAnk Stumpel 15-06-2016

Groen licht voor deze campagne ! i-bewust staat voor privacy en informatieveiligheid-bewustzijn. Alle Twentse gemeenten, GBT en Regio Twente doen mee !

In het platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering van 2 juni jl.  is ingestemd met het plan van aanpak “regionale bewustzijn campagne privacy en informatieveiligheid”. Er kan nu een start gemaakt worden met deze campagne.

Afgesproken is dat de inzet van medewerkers van de verschillende gemeenten kosteloos gebeurt. Zogenoemde out of pocketkosten worden verdeeld volgens de gebruikelijke verdeelsleutel. Als projectleider is Anne Marie Oost van de gemeente Almelo beschikbaar gesteld. Eigenaren van dit initiatief zijn Harry Rietman (Hof van Twente)  en Rob Toet (GBT). Het programmabureau van SSNT verzorgt de administratieve ondersteuning.

Waarom

Digitale dienstverlening moet veilig. Als professionele, meest nabije overheid zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun informatieveiligheid, inclusief het waarborgen van privacy. Kernwoorden hierbij zijn:

  • “BIG proof”  (gemeenten moeten een aantoonbare betrouwbare partner zijn)
  • privacy is een fundamenteel grondrecht (en wordt steeds belangrijker)
  • Wet meldplicht data lekken (inclusief boeteclausule) per 1-1- 2016 van kracht.
  • Reactief, wachten tot het misgaat (menselijke factor) of proactief (bewustwording) iets doen?

Doen

Met deze regionale campagne worden de handen ineen geslagen om zo het i-Bewustzijn te verhogen bij de medewerkers van de Twentse gemeenten, GBT en Regio Twente. Zoveel mogelijk worden bestaande activiteiten op dit vlak met elkaar verbonden en gedeeld en daar waar nodig wordt nieuw materiaal ontwikkeld.