SSNT: verandering aansturing

ProfielfotoWouter Steen 07-06-2016

Eind 2014/ begin 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden naar het programma SSNT. Hierbij is ook gekeken naar de aansturing van het programma SSNT.

Eén van de aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren is gekomen, is om de positie van directeuren en hoofden bedrijfsvoering in het programma te verstevigen. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel portefeuilleverdeling. Elk project van SSNT krijgt daarmee een duo uit het midden van het SSNT platform directeuren en hoofden. Inmiddels is het voorstel goedgekeurd en daarmee ook van kracht geworden.

Het kernteam (van secretarissen) SSNT is opgeheven en de secretaris-directeur van Regio Twente vormt nu de linking-pin naar de Twentse kring van gemeentesecretarissen.

* Portefeuillehouder = eigenaarschap van een SSNT-project namens het platform; ambassadeur, sponsor; sparringpartner voor de projectleider t.a.v. proces besluitvorming en context; condities scheppen en afstemming collega-directeuren / -hoofden en platform SSNT.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Gert Jan Eikenaar, programmaleider SSNT, m. 06 109 45 270.