Grote belangstelling voor bijeenkomst 'Help een datalek'

ProfielfotoAnk Stumpel 18-05-2016

Onder grote belangstelling vond op 12 mei in het gemeentehuis van Almelo de bijeenkomst ‘Help een Datalek’ plaats. Uit de praktijk blijkt dat een datalek al snel gemaakt is, en dat nog niet iedereen zich bewust is van eventuele consequenties.

Dit was voor SSNT o.a. voldoende aanleiding om hier op 12 mei concreet bij stil te staan. Dit alles in samenwerking met de landelijk informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en georganiseerd door de flying trainees.

Na een korte aftrap door Gert-Jan Eikenaar, programmamanager SSNT, nam Kees Hintzbergen van het IBD het woord. Hij nam de toehoorders mee in de wereld van informatiebeveiliging en bewustwording. Met behulp van concrete voorbeelden ging hij in op de volgende aspecten:

  • Waar hebben we het precies over ?
  • Highlights Meldplicht
  • Boetes (hoe groot is het risico op een boete ?)
  • Verantwoordelijke / bewerker
  • Help een incident!
  • Wanneer melden?
  • Hoe en wanneer betrokkene informeren?
  • Hoe om te gaan met woordvoering

Kortom , waar moet je als  medewerkers van een gemeente rekening mee moeten houden wat betreft datalekken. Wat moeten we weten? Wat moeten we doen? En wat moet je vooral niet doen?  Ter informatie is zijn presentie bijgevoegd en tevens de twee filmpjes die vervolgens werden vertoond.

Vervolgens werd uiteen gegaan in 4 werksessies.

Na afloop werd in korte pitches de bevindingen van de 4 workshops plenair gedeeld.

Opvallend was daarbij dat onafhankelijk van elkaar door de 4 workshopvoorzitters gemeld werd dat de conclusie van de workshop was dat het gedrag van medewerkers zelf de meest bepalende factor is voor wat betreft het veiligstellen van privacy en het voorkomen van datalekken binnen de gemeente.

Het bewustzijn op een hoger plan krijgen rondom dit thema werd dan ook als  een steeds urgentere aangelegenheid benoemd. Aangezien het onderwerp relatief “jong” is, is er zeker nog ruimte voor verbetering, al dan niet in samenwerking.

Ter afsluiting werd door Kees in de vorm van een quiz getoetst of er een en ander al was blijven hangen voor wat betreft het onderwerp. Dit bleek het geval !

Al met al een mooie bijeenkomst en voor iedereen aanleiding om dit thema intern verder te brengen in zijn/haar organisatie.

ter info de volgende linkjes:

IBD presentatie 

presentatie workshop gelekt, wat nu

Bijgaand ook twee linkjes van de twee filmpjes die als intermezzo getoond zijn, nl.:

link op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I   (als je op YouTube zoekt met ‘amazing mindreader’ dan vind je het filmpje ook: https://www.youtube.com/watch?v=cJZq_-j4Xfg&feature=youtu.be )

en de film van GGD RegioTwente:    iBewust