10 mei praktijkmiddag Vennootschapsbelasting

ProfielfotoAnk Stumpel 21-04-2016

Op verzoek van diverse gemeenten wordt als vervolg op eerdere SSNT-BTW platformbijeenkomsten op dinsdag 10 mei a.s. een regionale praktijkmiddag voor vennootschapsbelasting georganiseerd. In samenwerking met Fiscaliade wordt deze middag ingevuld. De gemeente Enschede treedt als gastheer op.

Tijdstip:           13:30 uur  tot 16.30 uur

Waar:               gemeentehuis van Enschede,  locatie Noordmolen, Molenstraat 50 Enschede

Doel van de bijeenkomst is enerzijds het bespreken van een aantal concrete onderwerpen, en anderzijds het komen tot gelijke standpunten richting de Belastingdienst.

De bedoeling van de praktijkmiddag is om dieper in te gaan op de VPB gevolgen binnen de gemeente. Wat moet er nu precies gebeuren in de organisatie na de inventarisatie en de quick scan? Hoe moeten fiscale adviezen worden verwerkt in de administratie van de gemeente en hoe borg je fiscaliteit in de toekomst?

Aan de hand van diverse recente praktijk casussen wordt inzicht gegeven over het proces van de vennootschapsbelasting bij de gemeente Enschede en uiteraard is er de gelegenheid om eigen casus(sen) in te brengen.

Kernwoorden:

  • Toepassing van de Quick scan vpb
  • Bijeenkomsten belaste gemeenten
  • Fiscale grex en BBV grex
  • Kostprijs en overhead kosten: in hoeverre fiscaal toelaatbaar?
  • Activiteiten geclusterd en hoe nu verder?
  • Activiteiten onderbouwen en de koppeling aan grootboeknummers (administratieve inrichting)
  • Borgen van het vpb dossier in de administratie: intracomptabel of extracomptabel?
  • Afstemming met de Belastingdienst vpb-dossier 

Er zijn  geen onkosten verbonden aan de bijeenkomst.

Voor meer informatie: Benno Reimerink,  S.v.p. aanmelden via    b.reimerink@enschede.nl