Informatiebeheer = Nieuwe naam voor DIV

ProfielfotoAnk Stumpel 22-02-2016

Het SSNT Project DIV gaat met ingang van 1-1- 2016 verder als Project Informatiebeheer De secretaris – eigenaar van dit project is Jelmer van Dam. De projectleider is Janke Boskma Informatiebeheer valt voortaan onder de vlag van Informatie & Automatisering.

Het onderwerp Documentatie en Informatie Voorziening (DIV)  is sinds de start van SSNT in 2013  steeds in beweging. De vraag om een passende informatiehuishouding wordt steeds belangrijker. Een proactieve rol past hierbij.

De inzet is dat de werkdiscipline de oude DIV-veren afschudt (die op inhoud en imago sterk verbonden zijn met het post- en archiefwerk) en het plaats- en tijdonafhankelijke documentair informatiebeheer ontwikkelt en gestalte geeft.

Nu de Twentse gemeenten steeds meer samenwerken,  wordt er ook steeds meer informatie uitgewisseld tussen organisaties. De  toename van digitale dienstverlening van de overheid betekent dat zowel technisch als organisatorisch maatregelen genomen moeten worden die bij informatie-uitwisseling nodig zijn, o.a. op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zo is dit jaar de meldplicht datalekken van kracht gegaan. Dit noopt tot een zorgvuldige dienstverlening en bewustwording rondom dit thema.

Om dit alles in goede banen te leiden, wordt dus een proactieve opstelling verwacht van de afdelingen documentatie en informatie voorziening. Om deze nieuwe  rol meer onder de aandacht te brengen , past de nieuwe naam van informatiebeheer hierbij beter.

De gewijzigde naamgeving kan dan ook gezien worden als  een onderdeel van de bewustzijn campagne  rondom dit thema.

Een van de eerste acties van de werkgroep Informatiebeheer is het zicht verkrijgen op de  informatiestromen, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn.

Een start wordt nu gemaakt om voor alle verbonden partijen met behulp van een archief paragraaf zicht te verkrijgen op de diverse informatiestromen.  Een projectvoorstel wordt hiervoor nu uitgewerkt.

Voor meer informatie: Janke Boskma     j.boskma@regiotwente.nl