Vooralsnog geen Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling

ProfielfotoJelle Stronks 18-11-2015

De partijen in de onderhandelingen over de Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling hebben helaas moeten constateren dat de TAR op redelijk korte termijn niet gerealiseerd kan worden.

Tegelijkertijd zijn er onderwerpen die vanuit de cao op korte termijn afgerond moeten worden.
Daarom is in goed overleg besloten om deze onderwerpen nu terug te leggen bij de individuele gemeenten.

Verder is afgesproken in het voorjaar van 2016 met elkaar overleg te voeren om het TAR-project nieuw leven in te blazen dan wel andere mogelijkheden te bespreken om de mobiliteit binnen Twente te bevorderen. Alhoewel het proces tot dusver geen concrete resultaten met betrekking tot een TAR heeft opgeleverd, geldt dat aan zowel werkgevers- als werknemerszijde het overleg in de afgelopen periode heeft gezorgd voor een betere samenwerking en kennisdeling.