SSNT gaat verder

ProfielfotoAnk Stumpel 03-11-2015

Het Shared Services Netwerk Twente, beter bekend als SSNT gaat in 2016 verder. Daartoe heeft de Kring van Twentse gemeente secretarissen op 28 oktober besloten.

In de uitvoeringsagenda 2016  worden onderwerpen genoemd waarop verder samengewerkt gaat worden. Daaraan gekoppeld wordt ingegaan op de verwachte resultaten. De Uitvoeringsagenda 2016 bouwt daarmee voort op die van 2013 en 2014/2015.

 

In de Kring van gemeentesecretarissen van 1 juli 2015 was al ingestemd met de voorzetting van het programma SSNT en bijbehorende financiering gedurende het eerste half jaar van 2016 met vergelijkbaar niveau als in 2014/2015. Tevens werd op 1 juli afgesproken om eind 2015 te bezien hoe SSNT landt in/naast het Twentebedrijf en een beslissing te nemen over voorzetting/financiering in tweede helft 2016.

Met deze uitvoeringsagenda, die in overleg met de SSNT projectleiders, het platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering en het kernteam SSNT  tot stand is gekomen, wordt gevolg gegeven aan bovenvermelde afspraak.

In algemene zin richt de uitvoeringsagenda 2016 zich op de ontwikkeling van het Twentebedrijf en het positioneren van SSNT als experimenteerruimte / kraamkamer voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Dit gaat geleidelijk waardoor 2016 een overgangsjaar is.

Het jaar 2016 zal voor SSNT in het licht staan van het continueren van lopende trajecten, het niet te veel opstarten van nieuwe onderwerpen en het richten op en inbedden in Twentebedrijf.