SSNT Communicatie workshop 26 november 2015

ProfielfotoAnk Stumpel 14-10-2015

Is verdergaande samenwerking van communicatieprofessionals van Twentse gemeenten een goed idee? Op welke basis zou die samenwerking dan vorm moeten krijgen? Op 26 november zal daar dieper op ingegaan worden, waarbij de kwaliteit op de dienstverlening centraal staat.

Er is al veel en vaak gepraat over verdergaande intergemeentelijke samenwerking tussen de Twentse communicatieprofessionals. Via de crisiscommunicatie-organisatie doen we dat al en er zijn ook samenwerkingsverbanden denkbaar die succesvol kunnen zijn. De gemeenten Almelo, Borne, Losser en Enschede hebben een Audit op hun communicatie-afdelingen uit laten voeren om te onderzoeken hoe hun dienstverlening aan hun klanten/opdrachtgevers beter kan. Dit onderzoek behelsde alle onderdelen van het communicatie vak, zowel de inhoud als de processen. Graag maken we jullie deelgenoot van de resultaten van dat onderzoek. Enerzijds vanuit het idee dat we er allemaal van kunnen leren en anderzijds om te onderzoeken of de aanbevelingen die in dit onderzoek zijn gedaan t.a.v. samenwerking, toepasbaar zijn op grotere schaal dan de vier betrokken gemeenten alleen.

SSNT Communicatie workshop

Is verdergaande samenwerking van communicatieprofessionals van Twentse gemeenten een goed idee? Op welke basis zou die samenwerking dan vorm moeten krijgen? Al dan niet binnen SSNT-verband. Op 26 november wordt er met dit thema een workshop voor communicatieprofessionals georganiseerd.

Programma:

  • 13:00 – 13:15     Welkom en introductie door Bart Scholten, Gemeente Enschede
  • 13:15 – 14:00     Over het onderzoek en de resultaten, door Peter Stroink van GKSV; Peter Stroink is mede-ontwikkelaar van de Audit en zal ingaan op de uitgangspunten, de methodiek en de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd
  • 14:00 – 14:20     Wat zijn we tegengekomen in onze organisaties, door Gerben van der Tang, Gemeente Almelo
  • 14:20 – 14:40     Pauze
  • 14:40 – 15:20     Breakoutsessie 1 ->  Is verdergaande samenwerking wél of géén goed idee? 
  • 15:20 – 15:30     Pauze
  • 15:30 – 16:30     Breakoutsessie 2 -> Op welke manier en onder welke voorwaarden moet die samenwerking vorm krijgen?
  • 16:30 – 17:00     Terugkoppeling van de resultaten
  • 17:00 – 17:30     Borrel 

 

Locatie:               Stadhuis Almelo

Datum:                donderdag 26 november 2015

Tijd:                      13:00 uur tot 17:00 uur, aansluitend borrel

 

Aanmelden

Voor het slagen van deze bijeenkomst is het van belang dat zoveel mogelijk communicatiemedewerkers aanwezig zijn. Van webmaster tot adviseur en van senior tot medewerker. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar  teamssnt@regiotwente.nl