Kansen voor gezamenlijk beheer Topografie in Twente?

ProfielfotoAnk Stumpel 12-10-2015

Op 1 oktober werd op de 19e verdieping van het Almelose gemeentehuis een brainstormbijeenkomst georganiseerd, waarin de toekomst rondom het beheer van de basiskaart grootschalige topografie centraal stond. Het gekozen thema was: WIJ GAAN DE TWENTSE BGT BEHEREN.

Dit als logisch gevolg op het Aanbestedingstraject  Basisregistratie Grootschalige Topografie, dat op 3 juni jl. succesvol werd afgerond. Hiermee werd de totstandkoming van de digitale ondergrond voor basisregistratie topografie gemarkeerd. Een unieke prestatie; uniek in Nederland.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde, digitale kaart van heel Nederland waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn vastgelegd. Met de BGT spreken we straks in Nederland één geografische taal. Op 1 januari 2016 dienen de gemeenten te beschikken over deze kaart.

Als gevolg van deze Twentebrede aanpak is een enthousiast BGT-netwerk ontstaan, waarin kennis en kunde wordt gedeeld. Dit wordt als zeer positief ervaren. Zodanig dat dit een vervolg waard is, aldus de Projectgroep BGT. Uitgesproken is om te onderzoeken waar kansen liggen.

Op 1 oktober werd op de 19e verdieping van het Almelose gemeentehuis een brainstormbijeenkomst georganiseerd, waarin de toekomst rondom het beheer van de basiskaart grootschalige topografie  centraal stond.  Het gekozen thema was: WIJ GAAN DE TWENTSE BGT BEHEREN.

Onder aanvoering van dagvoorzitter Ernst Koperdraat van KING, werden de aanwezig gevraagd hierover hun ideeën en visie te delen.

Centraal daarbij  stond: WAT WILLEN WE SAMEN DOEN en WAAROM WILLEN WE SAMENWERKEN

In twee groepen werd hierover gediscussieerd.  Dit resulteerde is de benoeming van een aantal kansrijke onderwerpen, te weten

  • Opstellen en consultant geo-beleid
  • Centraal stellen van luchtfoto’s ,cyclorama’s, obliekopnamen
  • Inwinnen geometrie n.a.v. mutatie signalering (incl. coördinatie)
  • Meten/karteren geometrie
  • Invoeren/aanpassen BGT en IMGEO-objecten
  • Aanlevering geo-wijzigingen per project
  • Aanleveren definitieve pandgeometrie

Afgesproken werd om deze input te verwerken tot een voorstel. De Projectgroep BGT o.l.v. Henk Achterkamp pakt dit op.