Handreiking Handboek kwaliteitszorg informatiebeheer

ProfielfotoAnk Stumpel 05-08-2015

Een Twentse bouwsteen voor succesvol informatiebeleid is nu voor iedereen beschikbaar

Burgers en bedrijven wensen en verwachten dat ze snel en simpel zaken af kunnen handelen met de overheid. Vereenvoudiging van regelgeving wordt landelijk en lokaal opgepakt. Daarnaast kunnen we  als overheidsorganisaties  hierop inspelen door:

-              Informatie op een eenduidige manier te ordenen en te structureren,

-              Informatie te digitaliseren zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie verbetert,

-              de ontwikkeling om in een relatief papierloze organisaties te veranderen , mogelijk te maken,

-              vanuit de behoefte aan informatie basissystemen beter te benutten door meervoudig gebruik en het combineren van data.

Als spin off van het SSNT project DIV, heeft  een aantal Twentse gemeenten, Regio Twente  en het Waterschap Vechtstromen een handreiking voor een Handboek Kwaliteitszorg informatiebeheer ontwikkeld, mede ten behoeve van het self-assessment (audit) in het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) op het informatiebeheer.

Op 1 juli jl. heeft de Kring van Twentse secretarissen kennisgenomen van deze handreiking.

Kwaliteitszorg bij informatiebeheer is een belangrijk aandachtsveld bij de invoering van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

Het project om te komen tot een handreiking kwaliteitszorg  is gestart op initiatief van de gemeenten Enschede en Losser en besproken bij SSNT in de projectgroep “Met DIV weet je meer” en daarmee uitgegroeid tot een samenwerking van zeven organisaties, nl naast Enschede en Losser, de gemeenten Almelo, Borne en Hof van Twente, Waterschap Vechtstromen en Regio Twente.Na de afronding is het document gedeeld met de Provinciaal Archief inspecteur.Voor Nederland is de handreiking een uniek resultaat, waarvoor ook vanuit Den Haag (OCW) belangstelling is getoond.

De handreiking is nu voor iedereen beschikbaar.

Voor meer informatie:  Janke Boskma  J.boskma@regiotwente.nl