Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling in impasse

ProfielfotoJelle Stronks 07-07-2015

Zoals het nu lijkt komt er geen Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling (TAR), dat is de conclusie die voorzitter Arco Hofland trekt na het overleg van de werkgroep TAR van afgelopen donderdag.

Reden hiervoor is dat de standpunten van de werknemers- en werkgevers delegaties van de deelnemende organisaties te ver uiteen liggen.

Vorige week donderdag, 2 juli hebben de onderhandelingsdelegaties namens de werkgevers en de werknemers van de deelnemende organisaties de balans opgemaakt, om te kijken waar beide partijen staan om te komen tot één Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling.

Proces tot dusver
In het najaar van 2014 is gesproken over de randvoorwaarden waarover beide partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Hierna is het inhoudelijke overleg in januari 2015 gestart. In het eerste kwartaal zijn twee kleine successen geboekt:

  • een gezamenlijke paritaire commissie
  • en het sanctiebeleid.

Op aandringen van de werkgevers is daarna gesproken over een gezamenlijk Sociaal Statuut, om de verplichte inzetbaarheid binnen de Twentse Overheden te bevorderen. Het gaat hier om de belangrijkste pijler van de TAR: daar waar vraag is medewerkers kunnen plaatsen.

Werkgelegenheid & Inkomen
In het afgelopen half jaar is veel tijd besteed aan ‘het- in-wordingsproces’, wat ten koste is gegaan van het inhoudelijk overleg. De resultaten waarover principe-overeenstemming is bereikt, zijn kleine resultaten. Wat nodig is om tot elkaar te komen is overeenstemming op de onderwerpen werkgelegenheid en inkomen. Op korte termijn is niet aannemelijk dat dit gaat gebeuren.

Vervolg
In een klein comité is geprobeerd elkaar op hoofdlijnen te naderen op behoud van werkgelegenheid en inkomen. Ondanks dat beide partijen elkaar zijn genaderd, is het niet gelukt om deze op onderdelen aan elkaar te knopen. Afgesproken is dat de zomer wordt benut om de achterban te raadplegen en te onderzoeken of en waar nog ruimte zit om tot elkaar te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Silvia Dijk-Horenberg, projectleider HA (s.dijk@regiotwente.nl).