Twentse ambassadeurs-toolbox feestelijk uitgereikt op SSNT netwerkbijeenkomst

ProfielfotoAnk Stumpel 18-06-2015

Op dinsdag 16 juni werd de eerste netwerkbijeenkomst van SSNT in 2015 gehouden. Centraal stond het onderwerp innovatiecommunicatie, waarbij storytelling en social media een nadrukkelijke rol speelt.

Naast het geven van bekendheid aan het Shared Service Netwerk Twente, diende  de bijeenkomst , die in samenwerking met Kennispark Twente en Twente Branding werd  georganiseerd,  een dubbel doel. In een divers programma stond een (nadere) kennismaking met hightech Twente centraal, met daarin ervaringen van ondernemers en hun baanbrekende innovaties. Daarnaast werd ook stilgestaan bij de waarde van storytelling en een goed PR-netwerk en de rol van social media hierin.

Zo werd  voor dit laatste doel een Twentse ‘toolbox’ vol met praktische handvatten voor gemeenten uitgereikt. Uit de handen van  Jan Noltes (Twente Branding)  kreeg Michael Sijbom (burgemeester van Losser en lid van het dagelijks bestuur Regio Twente) als groot voorstander van het gebruik van social media,  het eerste exemplaar uitgereikt. Ieder gemeente  kan nu gebruik maken van deze instrumenten.  Elke gemeente, de VRT en het Waterschap kregen na afloop van de sessie een toolbox mee naar huis en tevens is er een online omgeving ingericht waarin alles te vinden is.

Tevens deed Jan Noltes een oproep om vooral lid te worden van de Twente community op twente.com en mee te bouwen aan een sterk merk Twente. Ambassadeur Sijbom ontving ook een exemplaar van het nieuwe Twenteboek, waarvan minister Kamp afgelopen maandag tijdens de landelijke Techniekpactconferentie het eerste exemplaar had ontvangen.

De hele middag stond in het teken om Twente meer op de kaart te zetten. Zoveel creativiteit verdient het om verteld te worden. Van cloud oplossingen en  innovatieve geluidwerende oplossingen, tot de mogelijke kans op de hoofdprijs van het Solar Team Twente in Australië dit najaar. 

Of zoals Trudy Vos in haar openingswoord benadrukte:

Vertel het verhaal van Twente ! Zet Twente op de kaart en zorg zo voor een vitaal Twente en perspectief voor alle Twentenaren. Dit werd onder meer geïllustreerd met een heldere  film over de kansen voor Twente: http://sayyeah.nl/vitaal-twente/ , ook te vinden op ons YouTube-kanaal.

Hierin doet een aantal opinieleiders een oproep aan de Twentse gemeenten om krachtig samen te (blijven) werken aan een vitaal Twente en focus te houden! Het is een mooie weergave van een stukje belangrijke Twentse historie in combinatie met de grote uitdaging waar we nu gezamenlijk voor staan in Twente.

In haar gesprek met de Twentse ambassadeur Victor Jan Leurs vroeg zij wat zijn advies aan de Twentenaren om Twente meer bekendheid te geven.

Zijn advies is:         DENK GROOT,

                               No Guts, No Glory

                               En sla de handen ineen en werk samen

                               En gebruik social media als strategisch instrument

Kortom een zeer onderhoudend en nuttige middag, die een aandachtig publiek trof.

Netwerken als ambassadeur van Twente
Twente behoort tot de innovatiefste regio’s van Nederland. Het is een ondernemende regio met een krachtig technologisch profiel, gedragen door een wereldwijd actief bedrijfsleven en

kennisinstellingen. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat Twente behoort tot de top drie meest concurrerende regio’s van Europa voor internationale bedrijven. De focus van Twente op het gebied van innovatie ligt op High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Daarin speelt een goede positionering een belangrijke rol. En zeker ook dié waardevolle verhalen die deze positionering bevestigen, uitdragen en verder brengen: innovatiecommunicatie.

Afgelopen dinsdag is tijdens de bijeenkomst mede  waardevolle input opgehaald vanuit de  gemeente. Wij zijn allemaal ambassadeurs en verbinden dit onder de vlag van Twente.

Daarmee zijn stappen gezet om meer beeld te krijgen van wie nu die ondernemers en kennisinstellingen zijn , waar innovatiekracht zit en hoe we dit breder delen kunnen delen. waarbij het gebruik van social media nadrukkelijk aan bod komt. In een divers programma, dat in samenwerking met Kennispark Twente en Twente Branding tot stand komt, staat een (nadere) kennismaking met hightech Twente centraal. Daarin delen we ervaringen van ondernemers en hun baanbrekende innovaties, staan we stil bij de waarde van storytelling en een goed PR-netwerk en is het doel dat je met een ‘toolbox’ vol met praktische handvatten naar huis gaat.

Bijlagen:

Presentatie M. Sijbom, burgemeester Losser

Totale presentatie, inclusief programmaonderdeel HowAboutYou – Niels Loeffen

Presentatie toolbox (innovatiecommunicatie: merk Twente)