Pilot TwenteCloud gaat van start!

ProfielfotoJelle Stronks 10-06-2015

Op 4 juni j.l. hebben de bij dit project betrokken partijen, namelijk Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Regio Twente overeenstemming bereikt over de uitvoering van een pilot TwenteCloud.

TwenteCloud is een gezamenlijke portal, plus enkele samenwerkingsfunctionaliteiten (in elk geval de geo-database en de database managementinfo RUD). Additionele functionaliteiten zijn mogelijk TwenteCloud wordt separaat gepositioneerd in de bestaande rekencentra van de 8+1. Tezamen met het portal is dit het domein TwenteCloud. Het domein TwenteCloud is voor alle deelnemers benaderbaar en het beheer zal in gezamenlijkheid worden opgepakt.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting één van de doelstelling zoals die is vastgelegd in de Visie I&A. De TwenteCloud versterkt de samenwerking op het gebied van I&A in Twente en is randvoorwaardelijke voor andere samenwerkingen.

Het beslisdocument kunt u hier vinden.