BGT zet Twente op de kaart

ProfielfotoJelle Stronks 09-06-2015

Aanbesteding Basisregistratie Grootschalige Topografie succesvol afgerond. Op 3 juni werd in het prachtige nieuwe stadhuis van Almelo gevierd dat de aanbesteding van de BGT succesvol is afgerond.

Hiermee werd de totstandkoming van de digitale ondergrond voor basisregistratie topografie gemarkeerd. Een unieke prestatie; uniek in Nederland.

De 14 Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel hebben in maart 2014 (tijdens de Kring van Twentse secretarissen) Arcadis de opdracht gegeven deze ondergrond te maken.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is dé gedetailleerde, digitale kaart van heel Nederland waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn vastgelegd. Met de BGT spreken we straks in Nederland één geografische taal. Op 1 januari 2016 dienen de gemeenten te beschikken over deze kaart.

In de afgelopen 12 maanden is hard gewerkt om dit traject tot een succesvol einde te brengen.

Bijzonder hierbij is dat dit traject bottom-up tot stand is gekomen en dat alle expertise, - en die is ruim voor handen in Twente op dit vlak,  van de verschillende partners een goede voedingsbodem hebben gevonden in de vorm van dit gezamenlijke traject !

Samenwerken in Twente is op dit moment een zeer actueel thema. Gesteld kan worden dat dit project als voorbeeld mag dienen voor de toekomstige samenwerking in Twente.

Kortom, dit aanbestedingstraject , is een mooi succes voor de regionale samenwerking en voor SSNT.

Langs deze weg ook dank aan alle vakmensen, zowel van de gemeenten, Waterschap en provincie Overijssel als van Arcadis, die meegewerkt hebben om dit te kunnen realiseren. Voor Arcadis is dit ook een uniek traject geweest. (Zie het artikel in het GiS magazine.)

Of zoals Gert Jan Eikenaar, mede namens de ambtelijk opdrachtgeven Gerrit Stam, dit formuleerde: “chapeau!!”

Voor meer info: Henk Achterkamp  (tel: 053 – 4815641  06 12443622)