SSNT op koers

ProfielfotoAnk Stumpel 20-05-2015

De verschillende projecten van het Shared Services Netwerk Twente krijgen meer en meer vorm. Als onderlegger hiervoor is het uitvoeringsprogramma 2014/2015 opgesteld.

De ontwikkelingen per project staan nu beschreven in de managementrapportage. Meest in het oog springend is het resultaat van het Platform Werken voor de Twentse Overheid. Na de voorbereiding van ruim een jaar heeft het Platform nu een structurele plek gekregen bij  Regio Twente. Op 1 juli gaat de nieuwe website van het platform in de lucht.

Daarnaast zijn bij het project ‘Harmonisatie arbeidsvoorwaarden’ de onderhandelingen gestart om daadwerkelijk te komen tot één pakket van arbeidsvoorwaarden. Sommige projecten, waaronder de werkgroep financiën/ verzekeren hebben meer tijd nodig dan vooraf beoogd. Voor de overige projecten geldt dat ze in de fase van uitvoering zitten. En daar is het waar SSNT uiteindelijk voor in het leven is geroepen. Een robuuste samenwerking bereiken op diverse onderwerpen met als uiteindelijk doel verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en besparing van de kosten. SSNT bouwt daarmee aan randvoorwaarden om te komen tot concrete samenwerkingsinitiatieven in Twente.