Fiat voor onderzoek naar brede Twentse inkoopsamenwerking

ProfielfotoAnk Stumpel 30-04-2015

In de Kring van gemeentesecretarissen van 22 april is ingestemd met het voorstel om Bjørn van den Brink, namens SSNT en de Kring van Secretarissen aan te wijzen als ambtelijk opdrachtgever voor het onderzoek naar SSNT/Inkoop-project op de schaal van Twente.

De uitkomsten van het onderzoek zullen bepalend zijn voor de verdere inrichting van de inkoop samenwerking in Twente in de nabije toekomst. Het onderzoek richt zich op de mogelijke meerwaarde van  inkoopsamenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, Regio Twente en Veiligheidsregio Twente.

 

Er zijn momenteel twee inkoop overleggen in Twente, die twee keer per jaar samenkomen.

Het inkoopoverleg Netwerkstad heeft als deelnemers de gemeenten Almelo, Borne, Enschede/Losser, Hengelo en Oldenzaal en Veiligheidsregio en Regio Twente. Dit overleg is sinds 2015 gestart met de situering in SSNT.

Het inkoopoverleg 8TLG heeft als deelnemers de gemeenten Haaksbergen, Dinkelland/Tubbergen (Noaberkracht), Hellendoorn, Hof van Twente, Twenterand, Rijssen-Holten en Wierden. Deze gemeenten werken samen in een netwerkverband op basis van een bestuurlijk convenant.

De doelstellingen van beide samenwerkingsverbanden zijn sturing op de inkoop-aandachtsgebieden, kosten besparen op de in te kopen diensten, leveringen en werken, verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie, uitvoeringskosten besparen, verminderen van kwetsbaarheid van de inkoopfunctie en uniformering van onderliggende uitvoeringsregels ter vermindering van administratieve lasten voor inschrijvers. De onderzoeksvraag is of verdergaande integratie/samenwerking  van de twee inkoopgroepen in Twente meerwaarde heeft.

Het onderzoek zal dan ook antwoord/advies moeten geven op de vragen of verdergaande intensivering voordelen biedt.