Afronding gestart digitale kaart

ProfielfotoAnk Stumpel 02-04-2015

De 14 Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel zijn bijna klaar met de bouw van een gezamenlijk de basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is dé gedetailleerde, digitale kaart van heel Nederland waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn vastgelegd. Met de BGT spreken we straks in Nederland één geografische taal.

Op 1 april jl. zijn wederom concrete stappen gezet richting de oplevering van één Twentse Topografische kaart. In een brede ambtelijke regionale bijeenkomst, waarbij alle Twentse gemeenten, provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, SVB (stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT), Kadaster  en Ministerie van I en M,  vertegenwoordigd waren, werd de laatste stand van zaken rondom de transitie van de GBKN (Grootschalige basiskaart Nederland) richting SVB gedeeld.

Nagenoeg alle data zijn nu verzameld door het Ingenieursbureau Arcadis. Op 1 januari 2016 moet de BGT landelijk gereed zijn. Dat houdt in, dat gemeenten uiterlijk in oktober de bestanden moeten leveren aan het SVB. In Twente wordt er  alles aan gedaan om deze deadline te halen.

Het is echter wel de bedoeling dat alle gemeenten individueel gaan aanleveren aan SVB, waarbij rekening gehouden moet worden met de gemeentegrenzen (zijn ook bronhoudersgrenzen) van de buurgemeenten. Dit zal doordat er nu een goed netwerk van samenwerking is opgebouwd, geen belemmering vormen voor de voortgang van het project.

Inmiddels wordt er ook al nagedacht over een gezamenlijk beheer- aanpak. 

 

Op 21 mei 2015 wordt er door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor regionale bestuurders een bijeenkomst georganiseerd over de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en het belang van goede ruimtelijke informatie. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het stadhuis van de gemeente Kampen (aanvang 15.00- 17.30 uur).

 

 

 

 

Voor meer informatie: Henk Achterkamp  j.achterkamp@enschede.nl