2e Workshop implementatie Vpb-plicht overheidsorganisaties

ProfielfotoAnk Stumpel 11-02-2015

De eerstvolgende workshop Implementatie Vennootschapsbelasting-plicht vindt plaats op donderdag 19 februari in de gemeente Hof van Twente. Dit initiatief komt voort uit het SSNT BTW-platform.

In dit platform zijn de BTW professionals van alle Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen, Regio Twente, de Veiligheidsregio en sinds kort ook het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente vertegenwoordigt die elkaar regelmatig treffen om gezamenlijk problemen te tackelen door gebruik te maken van de aanwezige diversiteit en collectieve creativiteit.

Op 14 oktober 2014 werd er in Haakbergen een BTW-platform bijeenkomst gehouden, die grotendeels in het licht stond van de VPB-plicht, een nieuwe wet die binnenkort van kracht wordt en naast toenemende administratieve lasten grote financiële consequenties kan hebben voor overheidsorganisaties. Uit de grote belangstelling bleek dat er behoefte is aan kennisdeling.

Vervolgens is afgesproken om voor de implementie van de Vbp-plicht gebruik te maken van de adviseurswerkzaamheden van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs.

Op 19 februari vindt nu de tweede workshop sessie plaats.

Door vroegtijdig met deze werkzaamheden te starten en te handelen conform doel en strekking van de wet wordt verwacht dat de benodigde werkzaamheden ter uitvoering van de Vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2016 nagenoeg geheel zijn verricht.

Contactpersoon: Benno Reimerink (b.reimerink@enschede.nl)