Kapstok voor privacy in Twente

ProfielfotoJelle Stronks 06-02-2015

Afgelopen dinsdag 3 februari heeft in de raadszaal van gemeente Hengelo een Twente breed atelier privacy/informatieveiligheid plaats gevonden. Het doel hiervan was om kennis uit te wisselen aangaande het privacy beleid van de Twentse gemeenten. Er was een grote opkomst vanuit heel Twente.

Gert Jan Eikenaar, programma manager SSNT, deed de aftrap. Hij gaf aan dat door de secretarissen en hoofden bedrijfsvoering afgelopen jaar aan SSNT gevraagd is om gemeenten te faciliteren bij de lokale implementatieopgaven bedrijfsvoering / jeugdzorg en wmo.  Deze bijeenkomst past in dit kader en is een vervolg op de SSNT bijeenkomsten over privacy van afgelopen najaar, aldus Gert Jan.

Centraal stond vervolgens het door de gemeenten Enschede, Hengelo, Deventer en Zwolle in samenwerking met BZK opgestelde voorbeeldbeleid “Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein”, waaraan sinds het najaar 2014 hard gewerkt is.

Dick Laan van de gemeente Enschede nam als eerste het woord om dit visiedocument toe te lichten en startte daarbij om nadrukkelijk te stellen dat er nog veel zaken verder uitgewerkt moeten worden.

Kapstok 
Samen met medeopsteller Henk Wolsink van de gemeente Hengelo onthulden zij vervolgens een kapstok die symbool staat voor het nu opgestelde beleid. Het voorbeeldbeleid is bedoeld als een kapstok, waarin nog vele zaken verder opgehangen moeten worden. Iedereen mag en kan nu over deze kapstok beschikken. Het idee is om ook voor de verdere invulling van het privacy beleid samen op te trekken.

Henk Wolsink legde vervolgens met behulp van een aantal sheets uit hoe de gemeente Hengelo omgaat met dit voorbeeld beleid. In grote lijnen heeft Hengelo het voorbeeldbeleid overgenomen. Voor een aantal zaken is wel voor andere oplossingen gekozen. Dit komt omdat de aanpak in Hengelo anders is ingericht dan in Enschede.

Vervolgens was er de mogelijkheid om vragen te stellen over het beleid bij deze gemeenten en hoe over bepaalde standpunten werd gedacht. Hierbij bleek dat er grote aandacht is voor dit onderwerp.

Na de pauze werd er vervolgd met een werksessie waarin de zaal werd uitgedaagd om na te denken over verdere vervolgstappen. Een aantal ideeën en mogelijkheden werd aangedragen. Deze zullen nu uitgewerkt worden.

We kunnen dus zeker terugkijken op een succesvolle bijeenkomst. Afgesproken is om in mei/juni  weer een vervolg bijeenkomst te organiseren.