Programma SSNT ligt op koers

ProfielfotoAnk Stumpel 15-01-2015

Op 17 december jl. is in een extra vergadering van de Kring van Twentse Secretarissen de rapportage van de programmaevaluatie “Friendly audit Shared Services Netwetwerk Twente”, uitgevoerd door de Saxion Hogeschool, vastgesteld.

 

Bij de ondertekening van het Communiqué van Zenderen op 12 februari 2013, de bestuurlijke opdracht tot uitvoering van het programma SSNT, is besloten tot uitvoering van een tussentijdse evaluatie van het programma in 2014.  

 

Het kernteam van secretarissen SSNT heeft in september 2014 Saxion Hogeschool, lectoraat Governance, opdracht verstrekt tot de uitvoering van deze evaluatie. In het rapport “Friendly audit Shared Services Netwerk Twente” d.d. 15 december 2014 zijn de eindresultaten samengebracht.

 

Vastgesteld is dat het programma SSNT goed op koers ligt voor wat betreft haar strategische doelstellingen “Werken voor de Twentse Overheid” en het bereiken van een “Twentse informatievoorziening zonder belemmeringen”. Aanbevelingen zijn gedaan op het vlak van de besturing en organisatie.

 

Tenslotte wordt aanbevolen het gedachtegoed waarop SSNT is gebaseerd en dat in de audit verder is aangevuld,  te benutten bij de oprichting en inrichting van het Twentebedrijf.