SSNT blikt terug, kijkt vooruit, bedankt en wenst…

ProfielfotoWouter Steen 23-12-2014

Doen is het nieuwe denken, een uitspraak van de meest invloedrijke communicatievrouw van ons land mevrouw Betteke van Ruler, die onlangs te gast was in ons mooie Twente.

Voor SSNT geldt die uitspraak zeker voor 2014; veel werk is verzet en langzaam worden daarvan de resultaten zichtbaar. We gaan ervan uit dat veel van dat voorbereidende werk in 2015 daadwerkelijk tot concrete resultaten leidt.

Omdat december bij uitstek de maand van terugblikken is, kijk ik in vogelvlucht terug op het jaar 2014 (zie ook SSNT nieuwsbrief december 2014).

Twee jaar na de ondertekening van het Communiqué van Zenderen mag na een evaluatie door Saxion geconcludeerd worden dat SSNT goed op weg is. Op weg zijn betekent in dit geval reisdoelen als “Werken voor de Twentse Overheid” en een “Twentse informatievoorziening zonder belemmeringen” te realiseren.

Dat doen we met vele, vaak niet zichtbare collega’s van Twentse gemeenten, Regio Twente, Veiligheidsregio Twente en het Waterschap Vechtstromen.

En dat is bewonderenswaardig, zeker omdat er al zoveel werk op de borden van de mensen ligt en de concurrentie met interne prioriteiten hevig is. Ik kan dan ook alleen maar zeggen: “Petje af!”

Als ik terugkijk dan zijn er markante stappen gezet en mooie highlights te noemen. Ik noem er enkele, zonder anderen daarmee te kort te doen:

  • Een start is gemaakt met de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (TAR). Een lastige weg, maar wel van grote betekenis als je realiseert dat dat bijdraagt aan kansen voor medewerkers, aan flexibiliteit en mobiliteit en je met een goede interne arbeidsmarkt miljoenen bespaart.
  • De Twentse school is mooi van de grond gekomen en er is besloten tot de oprichting van een platform Werken voor de Twentse Overheid. Een gecoördineerde samenwerking op tal van terreinen van HRM, waaronder diezelfde Twentse school.

Op het gebied van IT hebben we in het verlengde van de visie ook fundamentele stappen gezet:

  • Er ligt een gezamenlijk informatiebeveiligingsbeleid,
  • Er is een gezamenlijke informatie-architectuur, de digikoppeling aan de gezamenlijke glasvezelring maakt communicatie tussen aangesloten partners (gemeenten maar ook RUD) en landelijke voorzieningen (wettelijke plicht) mogelijk
  • En er liggen verschillende scenario’s om te komen tot een gezamenlijk rekencentrum.

Begin volgend jaar willen we de strategie nader concretiseren.

  • Ook de basisregistratie Topografie is een succesnummer. Niet alleen de gezamenlijke aanbesteding (Twentse gemeenten, provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen), die landelijke bekendheid kreeg, maar ook de opbouw van de gezamenlijke digitale kaart (wettelijk verplicht) ligt mooi op schema. Onderzoek naar informatie-uitwisseling raakt ook aan BAG/WOZ en DIV.
  • Bij het platform juridische zaken is volop aandacht voor het thema privacy in verband met de decentralisaties
  • De fiscale deskundigen van het BTW-platform buigen zich Twentebreed over de gevolgen van de invoering van de Vennootschapsbelasting
  • En de communicatiegroep is verantwoordelijk voor twee geslaagde netwerkbijeenkomsten met gerenommeerde sprekers.

Afgelopen jaar zijn ook de samenhangen tussen de domeinen en met de primaire dienstverlening zoals RUD, GBT en decentralisaties steeds meer manifest geworden.

Het is veel, het is complex en stappen moeten worden gezet in een complexe en snel veranderende omgeving en context. Dat doen we ook nog eens op basis van moderne inzichten ten aanzien van management en organiseren. En dat steeds meer in het perspectief van een Twentebedrijf.

Als dan de evaluatie van het programma SSNT, uitgevoerd door Saxion, aangeeft dat we goed op weg zijn, dan is dat een groot compliment aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

Afsluitend, ik bedank een ieder die zich, op welke wijze dan ook heeft ingezet voor SSNT. Ik bedank ook onze betrokken opdrachtgevers voor het geven van richting, het scheppen van condities en de steun. En niet te vergeten voor de buitengewoon plezierige samenwerking. Ik wens allen goede feestdagen en een geweldig begin van 2015.

Gert Jan Eikenaar,

Programmamanager SSNT