Afscheid collega's

ProfielfotoWouter Steen 23-12-2014

Afgelopen week heeft Sabine van der Veen haar werkzaamheden als projectleider Werken voor de Twentse Overheid afgerond.

Met de instemming tot de op- en inrichting van het platform Werken van de Twentse Overheid heeft ze samen met de P&O collega’s uit de regio’s en het projectteam Werken voor de Twentse Overheid een belangrijke mijlpaal bereikt. Haar enthousiasme en haar sterke verbindende kracht hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Daar zijn we haar dankbaar voor!

Vorige week hebben we tevens afscheid genomen van Benedict Tijhuis. Benedict heeft tot eind oktober gewerkt als programmasecretaresse bij SSNT en is sindsdien werkzaam op het bestuurssecretariaat van de gemeente Borne. Gert Jan Eikenaar, programmamanager SSNT en Gerald de Haan, gemeentesecretaris Almelo en ambtelijk opdrachtgever van Werken voor de Twentse Overheid, hebben beiden toegesproken.

Sabine heeft haar werkzaamheden tijdelijk overgedragen aan Manon Jannink en Henriette Oosterhuis. De contactgegevens van beide dames staan hieronder:

Manon Jannink: 06-13779781 / m.jannink@regiotwente.nl

Henriëtte Oosterhuis: 06-15076219 / h.oosterhuis@regiotwente.nl

Inmiddels is de werving en selectie gestart voor de nieuw aan te stellen coördinator en ondersteuning voor het platform. Afgesproken is dat de continuïteit gewaarborgd blijft en een warme overdracht gaat plaatsvinden.