Kick-off bijeenkomst VbP 11 december a.s.

ProfielfotoAnk Stumpel 08-12-2014

Op donderdag 11 december zal de aftrap in de gemeente Dinkelland geschieden voor het initiatief om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de Vennootschapsbelastingplicht Twentse Gemeenten.

Voor deze bijeenkomst zal gebruik gemaakt worden van het al bestaande SSNT BTW Platform.  De bijeenkomst zal dit maal geheel  in het teken staan van de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht.

Momenteel hebben zich 14 organisaties aangemeld voor de gezamenlijke invoering van deze plicht. Van drie organisaties is er nog geen officiële toezegging. Zij  geven dit  binnenkort door.

De Kick-off VPB  bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis  van de gemeente Dinkelland, te Denekamp:  Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp

en  start om 9.00 en zal worden bijgestaan door het  projectteam PwC.

Voor meer info: Benno Reimerink gemeente Enschede.

(b.reimerink@enschede.nl)