Overeenstemming Uitvoeringsagenda 2014-2015

ProfielfotoWouter Steen 11-11-2014

De kring van Twentse secretarissen heeft overeenstemming bereikt over de financiering van de uitvoeringsagenda SSNT 2014-2015.

De agenda met als titel “SSNT levert op” kijkt vooruit naar de resultaten die in 2015 behaald worden. Daarmee worden de resultaten van SSNT meer en meer zichtbaar worden.

Zo hebben de 17 partners bijvoorbeeld:

  • een gezamenlijke Europese aanbesteding voor de digitale kaart gedaan;
  • is een gezamenlijk informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld;
  • en is onlangs besloten tot de oprichting van het platform Werken voor de Twentse overheid (inclusief de Twentse school).

Vooruitkijkend naar 2015 zijn de prioriteiten binnen de programma-aanpak het streven naar een

  1. "informatievoorziening zonder belemmeringen” (I&A, BGT, BAG/WOZ, DIV)
  2. en bij een Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling (TAR).

Het programma wordt uitgebreid met onderdelen van de bedrijfsvoeringagenda van Netwerkstad (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal), zoals facilitaire zaken en inkoop. Ook worden activiteiten op het grensvlak lokale opgaven transities jeugdzorg en Wmo geïntensiveerd (i-boodschappenlijst, privacy-atelier).

Kennisdelen gebeurt bijvoorbeeld binnen de communities juridische zaken en communicatie.

SSNT faciliteert de samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering en werkt hiervoor aan de randvoorwaarden om goed en efficiënt in Twente samen te kunnen te werken. Uitwisselbaarheid van mensen, informatie en materialen vormen hiervoor de basis.

Kortom, de titel van de agenda "SSNT levert op" is tweeledig. Enerzijds vanwege de concrete resulaten die worden geboekt, anderzijds omdat meer en meer inzichtelijk wordt, welk verschil het Shared Services Netwerk maakt.