SSNT I&A sneller naar resultaten door extra capaciteit

ProfielfotoWouter Steen 11-11-2014

Zo’n anderhalf jaar geleden is gestart met Shared Services Netwerk Twente Informatie en Automatisering. Deelnemers aan SSNT I&A zijn Haaksbergen, Hof van Twente, Borne, Losser, Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Enschede, Veiligheidsregio Twente en Regio Twente.

De eerste helft van 2013 is hard gewerkt aan een visie. Die is er gekomen en na goedkeuring door de kring van gemeentesecretarissen is in september 2013 gestart met de uitvoeringsagenda. Dit jaar staat in het teken van “meters maken”. Omdat de vraag om inzet van het kernteam SSNT/I&A en de projectgroepleden I&A toeneemt is er extra capaciteit gevraagd en ook beschikbaar gesteld. Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn de gezamenlijke aanschaf en beheer van Digikoppeling, architectuur, de pilot BGT en vragen vanuit de samenwerkingsverbanden. Daarnaast vergen lopende deelprojecten als het onderzoek naar een gezamenlijk rekencentrum en informatiebeveiliging meer inzet. Door de extra capaciteit blijft de voortgang van de deelprojecten gewaarborgd.