Uitnodiging netwerkbijeenkomst SSNT 20 november 2014

ProfielfotoWouter Steen 04-11-2014

Zij wordt één van de meest invloedrijke communicatiemensen van ons land genoemd, Betteke van Ruler. Donderdag 20 november komt ze naar Twente om te vertellen over kansen van SCRUM.

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst SSNT

Nieuwe trends in Communicatie | “Kansen voor SCRUM in Twente?”

Gastspreker Betteke van Ruler

“Gooi dat plan maar in de sloot!”: Betteke van Ruler (www.bettekevanruler.nl) verraste vriend en vijand met deze uitspraak, nu anderhalf jaar geleden. Zij kwam hierop vanwege de trends in ons vak, waardoor de klassieke manier van werken achterhaald is. De meeste professionals waren het wel met haar eens, maar ja, wat dan? Opdrachtgevers willen wel degelijk een plan, en zonder plan loop je helemaal het risico dat je door de waan van de dag wordt geregeerd en je werk totaal versnipperd raakt.

Betteke bracht daarom twee alternatieven op de markt: de Reflectieve Communicatie Scrum en het Strategisch Communicatie Frame. Op 20 november gaat zij op beide methoden in en ook op de kansen voor de Twentse Samenwerking hierin. In haar betoog stelt zij de kwaliteit en de betaalbaarheid van de dienstverlening  aan burgers en bedrijven in Twente centraal.

Programma

15.00 uur           Inloop met koffie/thee

15.15 uur          Welkomstwoord Trudy Vos, secretaris/directeur Regio Twente

15.30 uur           Presentatie Prof. Dr. Betteke van Ruler

17.00 uur           Einde met aansluitend SSNT netwerkborrel

Aanmelden

A.stumpel@regiotwente.nl

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bestemd voor iedereen die in zijn/haar vakgebied draagvlak moet verkrijgen voor projecten en processen en geïnteresseerd is in de Twentse samenwerking

Locatie

Gemeentehuis Hof van Twente | Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK | Goor