Digikoppeling winstpakker door gezamenlijke aanschaf

ProfielfotoWouter Steen 04-11-2014

In het kader van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) moeten alle gemeenten aangesloten zijn op een aantal landelijke voorzieningen. Deze aansluiting vindt plaats via Digikoppeling.

Binnen SSNT I&A ontstond het idee om deze aansluiting via digikoppeling gezamenlijk aan te schaffen en in te richten. Daarmee realiseren we op de gezamenlijke onderlaag, de glasvezelring, een verbindend fundament. Uitwisseling van gegevens tussen SSNT gemeenten en de landelijke voorzieningen wordt hiermee mogelijk.

Doelstelling

Doestelling is om vóór 1 januari 2015 tenminste alle SSNT I&A gemeenten aangesloten te hebben.

Resultaat

Wanneer de SSNT gemeenten samenwerken op Digikoppeling is dat een winstpakker en resulteert dat in de volgende voordelen:

  • Alle deelnemende gemeenten zijn eind december 2014 aangesloten op een zogenaamde regionale servicebus.
  • De servicebus regelt alle vormen van berichtenverkeer, die gemeenten nodig hebben om per 1 januari 2015 aan het NUP te voldoen.
  • Vanaf 1 januari 2015 wordt de servicebus ingericht om ook regionaal berichtenverkeer te faciliteren ten behoeve van de RUD en basisregistraties (SSNT pilot BGT).
  • Drie personen binnen het samenwerkingsverband SSNT I&A zijn opgeleid om zelfstandig, zonder inzet van een leverancier, gemeenten aan te sluiten op de servicebus en koppelingen te bouwen.
  • Voor gemeenten die aansluiten op de servicebus is een aansluitprotocol beschikbaar.

De koppeling wordt efficiënter en beter beheersbaar naarmate gemeenten kiezen voor standaardisatie van werkprocessen en standaardisatie van informatiesystemen. Uiteraard zitten er randvoorwaarden aan deze koppeling, maar die moeten nader worden onderzocht.