Overeenstemming Twentse secretarissen over platform Werken voor de Twentse Overheid!

ProfielfotoAnk Stumpel 03-11-2014

Op 29 oktober jl. is in de Kring van Twentse secretarissen overeenstemming bereikt over het voorstel tot op- en inrichting van 'het platform Werken voor de Twentse Overheid'.

Een netwerkorganisatie met een lichte vorm van coördinatie en ondersteuning ten behoeve van de samenwerking op het gebied van onder andere de interne arbeidsmarkt, trainingen en arbeidsmediation. Een mijlpaal voor het project Werken voor de Twentse Overheid waar alle betrokken collega's trots op kunnen zijn! In de nieuwsbrief Werken voor de Twentse Overheid kunt u hier meer over lezen.

In deze nieuwsbrief informeren we u ook over ontwikkelingen t.a.v. de Twentse School, Arbeidsmediation Twente, Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden en de website www.werkenvoordetwentseoverheid.nl. En we blikken terug op de netWERKsessie P&O, de regionale dag van de mobiliteit en de Twentse Jonge Ambtenarendag (met Twentse Jonge Ambtenaar van het jaar)!