Grote belangstelling privacy-bijeenkomst

ProfielfotoAnk Stumpel 29-10-2014

Gistermiddag werd het privacy atelier gehouden. De belangstelling was groot. In deze bijeenkomst is geprobeerd om de deelnemers meer beeld, geur en kleur te geven bij het thema Privacy, plus een indruk te geven van het hetgeen er nu nog moet gebeuren.

Uit de reactie van de zaal bleek dat er al veel kennis is opgehaald, maar dat er ook nog veel vragen zijn en nog stappen gezet moeten worden.

De volgende Leerpunten bleken gisteren:

- het thema is wat ont-juridiseerd: het gaat steeds om een professionele    afweging binnen juridische randvoorwaarden

- het is een groeipad, een leerweg.  

- plus is er een basis gelegd voor vervolg.

Aan de zaal werd gevraagd welke knelpunten er nog zijn en waar aan behoefte is om tot een verdieping te komen.

De afspraak is nu dat Dick Laan  (Enschede), Elize Hulsscher (skopos) en SSNT (ondergetekende) daar het initiatief in nemen. Het plan is om eind november een vervolg verdiepingsbijeenkomst te organiseren.

Het idee is om dan een uitgebreide case-bespreking voor te leggen. Dus het komen tot een processimulatie en wel met een dubbel doel:

- deelnemers zich bewust doen  worden van hoe hun werkproces (nog niet) is ingericht;

- deelnemers doen ervaren of en in welke mate privacy daarin al is geregeld.  

Zodra daar meer over bekend is wordt u daarvoor in kennis gesteld.

Tijdens de bijeenkomst gaf Dick Laan aan, dat hij in samenwerking met de gemeente Hengelo en Zwolle werkt aan het opstellen van een concept privacy- beleidsstuk (inclusief privacy-statement).

Dick Laan zal dit concept-beleid a.s. vrijdag, tijdens het juridisch platform (SSNT-initiatief) in Hengelo (raadszaal ; inloop vanaf 13.00 uur) toelichten.

(contactpersoon: Henk Wolsink , juridisch adviseur gemeente Hengelo)