Grote deelname 0-meting Documentaire Informatievoorziening (DIV) Twente

ProfielfotoWouter Steen 28-10-2014

Binnen het Shared Services Netwerk Twente (SSNT) is afgelopen jaar het project "Met DIV weet je meer" gestart. Een 0-meting onder de samenwerkende organisaties in Twente over hun informatiehuishouding is onderdeel van dit project.

Het is de eerste keer dat op dit gebied de stand van zaken is onderzocht. Onder grote belangstelling zijn op donderdag 23 oktober de uitkomsten van de 0-meting onder de samenwerkende organisaties gepresenteerd. De presentatie vond plaats bij waterschap Vechtstromen, één van de deelnemende partijen.

Maar liefst  17 partijen in Twente hebben meegedaan aan de 0-meting, waarmee geconcludeerd mag worden dat de nieuwe invulling van DIV in Twente leeft!

Bij het SSNT-project “Met DIV weet je meer” zijn 6 organisaties aangesloten. Gezien de grote belangstelling voor de 0-meting concludeert Jelmer van Dam, ambtelijk trekker van het DIV-traject, dat er meer gemeenten/organisaties kunnen aansluiten. Hij heeft dan ook de oproep bij de aanwezigen gedaan om samenwerking op DIV toe te laten nemen als belangrijk en essentieel instrument voor gemeenten. Zeker vanwege het toenemende en veranderende informatiestromen-land.

De uitkomsten van de 0-meting zijn aan de Twentse organisaties teruggekoppeld. De Kring van Twentse secretarissen krijgt een voorstel voor verdere samenwerking. Na twee jaar wil de projectgroep in een 1-meting de voortgang zichtbaar maken.