Veel enthousiaste reacties over de regionale dag van de mobiliteit!

ProfielfotoBenedict Tijhuis 23-10-2014

Op donderdag 2 oktober is in Twente en de Achterhoek de regionale Dag van de Mobiliteit gehouden. Op deze dag openden organisaties uit verschillende sectoren voor één dag hun deuren voor elkaars werknemers

82 Medewerkers kregen de mogelijkheid om bij een andere organisatie mee te lopen, mee te kijken en te gaan werken in een andere werkomgeving, in een andere functie.

Vanuit ‘Werken voor de Twentse Overheid’ hebben 8 gemeenten deelgenomen (Haaksbergen, Hof van Twente, Almelo, Noaberkracht, Enschede, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Hengelo). Naast de Twentse gemeenten boden ook zorginstellingen, banken en uitzendbureaus uit Twente en de Achterhoek werkplekken aan.

http://www.wgvzorgenwelzijn.nl/media/uploads/P1000146.JPG

 

Zo liepen twee medewerkers van de gemeente Enschede en Haaksbergen mee bij de Rabobank in Enschede. Zij kregen een rondleiding op verschillende afdelingen, waaronder de afdeling Verkoop en Service. Daar vertelde een adviseur particulieren enthousiast over haar werk, vooral over het contact met mensen dat ze erg leuk vindt: “elke dag is anders, doordat je flexibel wordt ingezet op bijvoorbeeld balie of telefonie.” De medewerkster van de gemeente Enschede ziet deze dag als een kans om haar horizon te verbreden: “normaal krijg je niet snel de kans om bij een bank mee te kijken”. Haar ervaringen zijn positief. “Er is over de invulling van de dag nagedacht, alles is goed georganiseerd.”

(Op de foto twee medewerkers van de gemeente Enschede en Haaksbergen op bezoek bij de Rabobank in Enschede)

Marieke van Haarlem, Accountmanager Vergunningen bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen keek mee bij Willy Bronsgeest, loopbaanadviseur bij de gemeente Almelo. Marieke over deze ervaring:

Ik heb mij ingeschreven voor de dag van de mobiliteit, omdat ik graag wilde weten welke loopbaanmogelijkheden er voor mij zijn. Vaak heb je een bepaald beeld bij een functie en dan is zo’n ‘meekijkdag’ een prachtig middel om dit beeld voor jezelf te controleren met de werkelijkheid. Loopbaanadviseur was mijn eerste keuze. Ik was dan ook erg gelukkig dat ik de kans kreeg om mee te kunnen lopen. Willy heeft mij een ontzettend leuke en leerzame dag bezorgd. Meekijken in de keuken van een ander en dan de verschillende smaken mogen proeven was een geweldige ervaring. Gesprekken voeren, uitleg krijgen en het enthousiasme waarmee mensen over hun werk kunnen vertellen, maakt dat  je zelf ook enthousiast en leergierig wordt. Het nodigt uit en prikkelt om eens wat verder te kijken dan je eigen functie en organisatie. Ik wil graag wat anders, ik wil opnieuw geprikkeld worden. Deze dag heeft mij opgeleverd dat ik minder twijfel over mezelf ten aanzien van mijn eigen loopbaan. Ik heb een stukje bevestiging gevonden van datgene wat ik eigenlijk al wel wist. Dat is prettig en waardevol.

Wat steekwoorden die voor mij de dag vatten: prachtige leerervaring, eye-opener, verfrissend, prikkelend, reflecterend , enthousiasmerend. Een waardevolle dag welke erg goed is geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn advies aan collega’s: gewoon  DOEN!! (ook al ben je niet op zoek naar wat anders).

Over en weer leren van elkaar
In Harreveld liep een (klantmanager Sociale Zaken van de gemeente Hengelo een dag mee met twee trajectbegeleiders bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Ze heeft alle facetten van het vakgebied gezien en vooral veel vragen gesteld. “Ik zag duidelijk de link naar mijn werk met mensen die een WWB (red. Wet Werk en Bijstand) komen aanvragen.”  Meer uitwisseling tussen gemeente en jeugdzorg lijkt haar wenselijk, om zo over en weer van elkaar te leren. “Ik heb het ervaren als een ontzettend leuk en leerzaam initiatief en ik hoop dat het volgend jaar op nog bredere schaal wordt voortgezet”.

(Op de foto een collega van de gemeente Rijssen-Holten loopt- en kijkt mee bij collega’s van de gemeente Hof van Twente).

Stimuleren van mobiliteit en duurzame en flexibele inzetbaarheid
In het licht van de veranderende rol van de overheid en taakstellingen binnen de Twentse Overheden is wendbaarheid van professionals belangrijk. Het kan betekenen dat voor medewerkers de manier van werken veranderd en dat verbinding met collega’s uit andere werkvelden belangrijker wordt. Medewerkers krijgen een bredere invulling van hun baan, meer verantwoordelijkheid en er wordt van ze verwacht zelfstandiger en flexibeler te zijn. Soortgelijke ontwikkelingen zijn ook in de zorgsector gaande. Met het oog daarop stimuleert de Werkgeversvereniging  Zorg en Welzijn de uitwisseling in de vorm van de Dag van de Mobiliteit. Voor de collega’s binnen de organisaties van Werken voor de Twentse Overheid was het een ontzettend mooie kans een kijkje elders te nemen, kennis te delen, nieuwsgierig te worden en nieuwe inspirerende ervaringen op te doen. Uit de evaluaties blijkt dan ook dat de collega’s die hebben deelgenomen het meer dan de moeite waard vonden en dat het zeker voor herhaling vatbaar is!

Artikel mede met dank aan WGV Zorg en Welzijn