Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden nu officieel van start!

Benedict Tijhuis 08-09-2014

Woensdag 3 september is de startbijeenkomst van het project Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden (HA) in Rijssen gehouden. De Georganiseerde Overleggen en Ondernemingsraden van zowel deelnemende als niet-deelnemende organisaties waren hiervoor uitgenodigd.

Door het bereikte principeakkoord Cao Gemeenten 2013-2015 kon de eerder uitgestelde start van het project HA nu alsnog worden gehouden.

In de bijeenkomst is de medezeggenschap bijgepraat over de stand van zaken van SSNT, het project Werken voor de Twentse Overheid en haar deelprojecten Interne Arbeidsmarkt, Twentse School, Arbeidsmarkt & Branding en Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden. Met de werknemersdelegatie is afgesproken om op korte termijn de processtappen te bespreken. 

Inmiddels is binnen de deelnemende organisaties mandaat verleend om namens de werkgevers te onderhandelen. Hiervoor hebben de portefeuillehouders P&O op 27 augustus in Haaksbergen hun handtekening gezet. In deze bijeenkomst hebben zij bekrachtigd dat harmonisatie van arbeidsvoorwaarden de deelnemende organisaties helpt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en de mobiliteit van medewerkers vergroot. Ook de beloningsregeling in de nieuwe Cao Gemeenten, waarin het salaris, de toelagen en de vergoedingen voor alle gemeenten nu landelijk is geregeld, brengt realisatie van de ‘Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling’ dichterbij. 

Klik hier voor de gehouden presentatie op 3 september jl.