SSNT werkt aan inzicht financiële voordelen

Benedict Tijhuis 14-08-2014

De projecten van SSNT leveren voordeel op. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanbesteding van de Grootschalige Topografie in Twente dat in de pers als schoolvoorbeeld van samenwerking wordt genoemd. Toch blijft het moeilijk om

de voordelen in euro’s exact uit te drukken, omdat SSNT zelf geen besparingen realiseert. SSNT levert “producten”, waarmee aangesloten partners in eigen huis voordelen kunnen realiseren. Bijvoorbeeld via de Twentse school, waar door opleidingen goedkoper kunnen worden aangeboden en partners hun opleidingsbudget kunnen bijstellen. Om toch zo goed mogelijk de voordelen van SSNT, ook (met name) financieel, in kaart te brengen wordt gewerkt aan een overzicht van de kostenbesparingen tot nu toe en de verwachte besparingen in de nabije toekomst. Daar worden ook de ervaren voordelen van de betrokken partijen in meegenomen.

De verduidelijking van de effecten van SSNT en de ervaren voordelen door de bij SSNT aangesloten partijen moeten voldoende helderheid geven, om een weloverwogen “besluit” (Kring van Twentse secretarissen) te nemen ten aanzien van de SSNT-Uitvoeringsagenda 2014-2015 in 2015.

Lees hier het SSNT uitvoeringsagenda 2014-2015.