Nieuwe start voor BAG/WOZ door Karin van Eck

Benedict Tijhuis 03-07-2014

Mijn naam is Karin van Eck. Sinds 1 mei ben ik voor 16 uur per week projectleider BAG-WOZ bij SSNT. Ik volg Rob Melenhorst op. De overige uren ben ik werkzaam bij de gemeente als Enschede Bouw- en Milieuplanoloog, voor projecten in de stadsdelen Centrum en Noord, zoals bijvoorbeeld het vliegveld

Als projectleider BAG-WOZ (Basisregistratie Adressen en gebouwen en Waardering Onroerende Zaken) zet ik mij in om met acht van de veertien Twentse gemeenten op eenzelfde manier te werken met de BAG en een goede terugkoppeling met de WOZ te regelen.

Een belangrijke partner in het project is het GBT(Gemeentelijk Belastingkantoor Twente); voor zeven van de acht gemeenten regelen zij de WOZ.

Doel van het project is om in de toekomst met de deelnemende gemeenten op eenzelfde manier met de BAG en WOZ te werken, wellicht dat in de toekomst ook in één systeem gewerkt wordt. Efficiency en kwaliteit zijn daarbij bepalend.

Rob heeft het project goed opgestart met een plan van aanpak dat in de kring van secretarissen is besproken op 4 juli 2013. Na zijn vertrek in december 2013 heeft het project een tijdje stil gelegen.

Inmiddels heb ik mij aardig ingelezen en is er een eerste overleg met de beheerdersgroep (BAG en WOZ) geweest. De afspraken die in het begin van het project zijn gemaakt zijn blijven van kracht!

Zo komen de beheerders van de GBT-gemeenten periodiek bij elkaar om de terugkoppeling tussen de WOZ en de BAG te bespreken. Voor het vervolg van het project zijn de managers BAG WOZ een belangrijke schakel. De bedoeling is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bijeenkomsten voor het project BGT (basisregistratie grootschalige topografie) van Henk Achterkamp. Op die manier blijven de managers op de hoogte en kunnen zij hun tijd efficiënte besteden.