De Twentse overheden starten de Twentse School

ProfielfotoWouter Steen 24-06-2014

Op 19 juni heeft wethouder Erik Lievers van Hengelo het startschot gegeven voor de Twentse School.

De Twentse School is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en het Waterschap Vechtstromen. Medewerkers van deze overheden kunnen gezamenlijk opleidingen en trainingen volgen bij de Twentse School.

“Door opleidingen en trainingen gezamenlijk te organiseren en gezamenlijk te volgen, kunnen de overheden van en met elkaar leren”, aldus Erik Lievers. “En op die manier kunnen we ook goedkoper en beter(e) opleidingen en trainingen aanbieden. De Twentse School gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de interne arbeidsmarkt van de Twentse Overheid: daar waar de collega’s elkaar leren kennen in de trainingen ontstaat kruisbestuiving, herkenning en nieuwsgierigheid.”

De Twentse School start in juni met de trainingen ‘Profileer jezelf met de sociale media’, ‘Schakelen: van probleem naar uitdaging’ en ‘Arbeidsmediation’. De komende periode wordt het cursusaanbod verder ontwikkeld.

Nieuwe taken gemeenten

De Twentse School is onderdeel van ‘Werken voor de Twentse Overheid’. Het is voor de Twentse overheid belangrijk dat de arbeidsmarkt in beweging blijft. Want gemeenten krijgen er nieuwe en complexe taken bij, zoals de uitvoering van de Jeugdzorg en de AWBZ. Werkgevers en medewerkers moeten er samen voor zorgen dat het personeel zich kan inzetten voor de nieuwe uitdagingen. Tegelijk moeten gemeenten bezuinigen. De interne arbeidsmarkt dreigt daardoor tot stilstand te komen. Door samen te werken binnen ‘Werken voor de Twentse Overheid’ krijgen gemeenten en de partners Waterschap Vechtstromen, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente meer ruimte en mogelijkheden voor toekomstgericht personeelsbeleid, loopbaanmobiliteit en ontwikkeling. Naast de Twentse School is er binnen ‘Werken voor de Twentse Overheid’ ook al een interne vacaturemarkt.