Samen op weg naar één Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling

ProfielfotoJelle Stronks 10-06-2014

Begin dit jaar is het project Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden (HA) van start gegaan. Doel is het realiseren van één uniforme Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling (TAR), zodat er geen (arbeidsvoorwaardelijke)belemmeringen meer zijn voor samenwerking, ontwikkeling en mobiliteit. Aan dit project nemen 11 organisaties deel: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) en de Regio Twente.

Over de arbeidsvoorwaarden vindt normaal gesproken overleg plaats in de lokale commissies voor Georganiseerd Overleg. Dit overleg vindt nu organisatie overstijgend plaats in een gezamenlijk Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). De vakorganisaties (Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en RMU) zijn gevraagd om leden af te vaardigen die hieraan deel gaan nemen, de zogenaamde werknemersdelegatie. De werkgeversdelegatie bestaat uit of De deelnemende organisaties worden vertegenwoordigd door de werkgeversdelegatie. Deze bestaat uit: Erik Lievers (wethouder in Hengelo), Arco Hofland (burgemeester van Rijssen-Holten), Gerald de Haan (gemeentesecretaris Almelo), Silvia Dijk-Horenberg (projectleider HA) en Marleen Middelwijk (secretaris BGO).

Om gezamenlijk met de medezeggenschap de start van het project te markeren, stond voor 27 mei een startbijeenkomst gepland.  In verband met de opschorting van het lokale overleg als gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO Gemeenten, is deze bijeenkomst afgeblazen. Zodra het overleg wordt hervat, wordt deze startbijeenkomst opnieuw georganiseerd.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het realiseren van de TAR door. Voordat stukken worden aangeboden ter bespreking in het BGO, heeft er al afstemming plaatsgevonden. Dit gebeurd in de klankbordgroep HA, bestaande uit P&O-ers van de deelnemende organisaties. Uit deze klankbordgroep is een projectgroep HA geformeerd die de stukken inhoudelijk voorbereidt.

In de komende periode houden we jullie geregeld met nieuwsflitsen op de hoogte over de voortgang in het project HA.