Twentse school start training arbeidsmediationvaardigheden

Benedict Tijhuis 06-05-2014

De training is een initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen in Twente. Deze uitnodiging is gericht aan alle leidinggevenden en P&O-adviseurs van de veertien Twentse gemeenten en de Regio Twente.

Ruim 25% van de collega’s die zich ziek melden, doet dat vanwege een conflict op het werk. Omdat de samenwerking tussen collega’s hapert, een reorganisatie aanstaande is of omdat de medewerker een slecht werkgesprek had. Iedere leidinggevende die er ooit mee geconfronteerd is, zal beamen dat een arbeidsconflict veel energie kost en een enorme aanslag doet op je tijd, budget en werkplezier. Mediation kan helpen om in een vroeg stadium tot een oplossing te komen.

Eéndaagse training arbeidsmediation(vaardigheden)
Interesse in hoe je arbeidsconflicten vroeg en effectief bij de kop kunt pakken? Meld je nu aan voor de ééndaagse training arbeidsmediation(vaardigheden) voor leidinggevenden en P&O-adviseurs op dinsdag 3 juni in Wierden. In de bijlage vind je het programma. De training wordt verzorgd door Merlijn training en advies (zie ook http://www.merlijngroep.nl/) , de trainer is Erwin Krens (zelfstandig trainer, mediator en coach). De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. Bij voldoende belangstelling volgen later dit jaar meerdere trainingen.

Ook wordt binnenkort een aantal mediators van de Twentse gemeenten opgeleid tot arbeidsmediator en er zal een Twentse pool met gemeentelijke (gecertificeerde) arbeidsmediators worden opgezet.

Programma: zie hier

Kosten: De training kost € 292,-- per deelnemer bij een groepsgrootte van 12 personen. Na aanmelding ontvang je een intakeformulier. Omdat er een vast bedrag per deelnemer is afgesproken, kan dit bij verhindering niet worden gerestitueerd. Wel kan bij verhindering een collega je plaats innemen.  

Aanmelden

Aanmelden voor de training kan door voor 26 mei het aanmeldingsformulier te sturen naar twentseschool@regiotwente.nl. Voor vragen over de training kun je terecht bij

Agnes Brouwer, P&O adviseur gemeente Wierden, telefoon 0546-580801 of a.brouwer@wierden.nl

Maar aanmelden voor de training kan door het aanmeldingsformulier te sturen naar twentseschool@regiotwente.nl