Programma SSNT beëindigd per 1 juli 2018

ProfielfotoCarla Lammertink 18-07-2018

Programma SSNT is beëindigd; samenwerking bedrijfsvoering voortgezet via verschillende sporen.

Het programma SSNT is in 2013 (Communiqué van Zenderen 2013-2020) door de Twentse gemeenten, haar samenwerkingsverbanden (Regio Twente, VRT en GBT) en het Waterschap Vechtstromen opgezet om de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering te stimuleren, te faciliteren en te laten uitmonden in productieve samenwerkingen. Wensbeelden waren vanaf het begin “Werken voor de Twentse Overheid” en een “Informatievoorziening zonder belemmeringen”.

Het wensbeeld “Werken voor de Twentse Overheid” is o.a. geconcretiseerd in een interne arbeidsmarkt, een Twentse School en  een traineeprogramma, en in uitvoering via het platform Twentse Kracht dat al enige jaren operationeel is.

Het wensbeeld “Informatievoorziening zonder belemmeringen” is geconcretiseerd in onder andere architectuurprincipes,  digikoppeling, Govroam en beheer van de regio-glasvezelring. Ontwikkelingen als TwenteCloud (Single-Sign-On), een gezamenlijke infrastructuur en informatieveiligheidsbeleid zijn ver gevorderd. Zowel de beheer- als de ontwikkelkant worden organisatorisch ondergebracht bij  het onlangs opgerichte IT-platform TWENTE.

Beide platforms zijn ondergebracht bij gastheerorganisatie Regio Twente.

Zelforganiserende kenniskringen voorzien al weer enige tijd in de behoefte van kennisdeling, werkverdeling, uitvoering concrete activiteiten en uitwisseling van personeel. Genoemd kunnen worden o.a.  basisregistraties Topografie/BAG/WOZ (ook  gezamenlijke aanbesteding topografie, vervangingspool BAG-beheerders, handboeken procesharmonisatie), juridische zaken, communicatie (ook aanbesteding Social Media Tool), inkoop, facilities en financiën & control (onderzoek crediteuren/debiteuren administratie, BTW, Verbijzonderde Interne Controle).

Het werken aan hoofddoelstellingen/wensbeelden van “Werken voor de Twentse Overheid” en een “Informatievoorziening zonder belemmeringen” is nog niet klaar. Echter wel zodanig gevorderd en via bovenstaande sporen geborgd dat de programma-aanpak SSNT per 1 juli is beëindigd.

Gert Jan Eikenaar, programmaleider SSNT, heeft zijn werkzaamheden beëindigd. De aansturing en aanjaagfunctie samenwerking bedrijfsvoering zijn belegd bij het platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering Twente.

 

Voor meer informatie: Monique Harink, manager bedrijfsvoering Regio Twente en zaakwaarnemer SSNT (m.harink@regiotwente.nl).